مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات قصد دارد با همکاری اساتید توانمند هیئت علمی در آموزش و توانمند سازی پژوهشگران در زمینه نورولوژی گام بردارد و از طریق تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را در این زمینه کاربردی سازد.

Feature Slides

بازدید نماینده وزارت بهداشت از مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی

shaghayegh zafarmand

1395-9-24

جناب آقای دکتر سیاوش نماینده وزارت بهداشت در تاریخ دوشنبه 22/9/95 جهت بررسی امکانات و شرایط مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی جهت اعطای مجوز جذب دانشجوی مقطع دکتری پژوهشی (Ph.D. by Research)از مرکز تحیقات نورولوژی بالینی بازدید نمودند. در ابتدا جناب آقای دکتر افشین برهانی حقیقی ریاست مرکز تحقیقات نورولوژی به ارائه گزارشی از امکانات، دستاورد ها، موفقیت ها و نیاز های این مرکز  پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر سیاوش با اشاره به نیاز کشور در انجام پژوهش های پایه به انجام این گونه پژوهش ها در مراکز تحقیقات تاکید نمود و اختصاص دانشجویان دکتری پژوهشی را جهت انجام این گونه پژوهش ها ضروری دانستند. در این جلسه جناب آقای دکتر حاتم ریاست محترم برج پژوهشی محمد رسوالله(ص) ضمن تشکر از اعضای مرکز تحقیقات نورولوژی، بر استفاده از امکانات و  ظرفیت های برج پژوهشی تاکید کردند و همچنین بر انتخاب دانشجوی مناسب با توانایی های بالا تا بتواند نیاز های کشور را رفع کند  تاکید کردند.