مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات قصد دارد با همکاری اساتید توانمند هیئت علمی در آموزش و توانمند سازی پژوهشگران در زمینه نورولوژی گام بردارد و از طریق تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را در این زمینه کاربردی سازد.

Feature Slides

فراخوان دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیات نورولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

shaghayegh zafarmand

1395-12-15

به استحضار می رساند مراکز تحقیقاتی "نورولوژی بالینی "دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راستای تربیت نیروی متخصص پژوهشی، در نظر دارد از بین متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی پژوهشی تعداد 1 نفر دانشجو در محور تحقیقات در زمنه بیماری های مغز و اعصاب را در سال 1396 پذیرش نماید.

جهت اطلاعیه فراخوان ثبت نام با شماره زیر تماس حاصل بفرمایید     07136281572