مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات قصد دارد با همکاری اساتید توانمند هیئت علمی در آموزش و توانمند سازی پژوهشگران در زمینه نورولوژی گام بردارد و از طریق تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را در این زمینه کاربردی سازد.

Feature Slides

موفقیت سرکار خانم دکتر سمانه یوسفی پور در نهمین کنگره بین المللی سکته مغزی در تهران

shaghayegh zafarmand

1395-12-24

نهمین کنگره بین المللی سکته مغزی در تاریخ 11 لغایت 13 اسفند ماه سال 1395 در شهر تهران برگزار گردید. سرکار خانم دکتر سمانه یوسفی پور در این کنگره پوسترخود را تحت عنوان" Demographic And Technical Risk Factors Of 30-Day Stroke, Myocardial Infarction, And/Or Death In Standard And High Risk Patients Who Underwent Carotid Angioplasty And Stenting" که با راهنمایی دکتر افشین برهانی حقیقی ریئس مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی بود ارائه کردند و در نهایت موفق به کسب رتبه نخست شدند. این موفیت را به ایشان و اعضای مرکز تحقیقات نورولوژی تبریک می گوییم.