مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات قصد دارد با همکاری اساتید توانمند هیئت علمی در آموزش و توانمند سازی پژوهشگران در زمینه نورولوژی گام بردارد و از طریق تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را در این زمینه کاربردی سازد.

Feature Slides

shaghayegh zafarmand

1396-2-25

سخنرانی  جناب آقای دکتر افشین برهانی حقیقی  در زمینه New Oral  Anti coagulant   در روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 96  در میان جمع کثیری از همکاران مغز و اعصاب ، قلب و عروق ، ارتوپدی  و داخلی بر گزار گردید، در این سخنرانی بحث های مهمی در مورد درمان بیماران مبتلا به نا منظمی های قلبی که دچار سکته قلبی می شوند مطرح گردید