مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات قصد دارد با همکاری اساتید توانمند هیئت علمی در آموزش و توانمند سازی پژوهشگران در زمینه نورولوژی گام بردارد و از طریق تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را در این زمینه کاربردی سازد.

Feature Slides

عقد تفاهـم نامه همكاري فـيمابين مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشكي شیراز و مرکز تحقیقات نورولوژی و نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی قم

shaghayegh zafarmand

1396-3-13

این تفاهم نامه  با هدف توسعه روزافزون حركت علمي كشور، حركت در مرزهاي دانش، سرعت بخشیدن به جریان تحقیقات و  نوآوری، جذب پژوهشگران و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، دانشمندان، استادان ، دانشجویان، پژوهشگران و به منظور ايجاد و گسترش همكاريهاي آموزشي- پژوهشي فیمابين، اين تفاهم نامه  به توافق و امضاء مي‌رسد.