اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


بخش استروک بیمارستان نمازی شیراز روز شنبه 96/09/25 با حضور جناب آقای دکتر بهادر سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح گردید .1396-10-4

بخش استروک بیمارستان نمازی شیراز روز شنبه 96/09/25 با حضور جناب آقای دکتر بهادر سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح گردید. این بخش اولین و کاملترین بخش استروک در جنوب کشور است که حاوی امکانات مراقبت های ویژه برای بیماران استروک می باشد .

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت