اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


فراخوان دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیات نورولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

shaghayegh zafarmand

1395-12-15

به استحضار می رساند مراکز تحقیقاتی "نورولوژی بالینی "دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راستای تربیت نیروی متخصص پژوهشی، در نظر دارد از بین متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی پژوهشی تعداد 1 نفر دانشجو در محور تحقیقات در زمنه بیماری های مغز و اعصاب را در سال 1396 پذیرش نماید.

جهت اطلاعیه فراخوان ثبت نام با شماره زیر تماس حاصل بفرمایید     07136281572

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت