اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


موفقیت سرکار خانم دکتر سمانه یوسفی پور در نهمین کنگره بین المللی سکته مغزی در تهران

shaghayegh zafarmand

1395-12-24

نهمین کنگره بین المللی سکته مغزی در تاریخ 11 لغایت 13 اسفند ماه سال 1395 در شهر تهران برگزار گردید. سرکار خانم دکتر سمانه یوسفی پور در این کنگره پوسترخود را تحت عنوان" Demographic And Technical Risk Factors Of 30-Day Stroke, Myocardial Infarction, And/Or Death In Standard And High Risk Patients Who Underwent Carotid Angioplasty And Stenting" که با راهنمایی دکتر افشین برهانی حقیقی ریئس مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی بود ارائه کردند و در نهایت موفق به کسب رتبه نخست شدند. این موفیت را به ایشان و اعضای مرکز تحقیقات نورولوژی تبریک می گوییم.

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت