اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


shaghayegh zafarmand

1396-2-25

سخنرانی  جناب آقای دکتر افشین برهانی حقیقی  در زمینه New Oral  Anti coagulant   در روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 96  در میان جمع کثیری از همکاران مغز و اعصاب ، قلب و عروق ، ارتوپدی  و داخلی بر گزار گردید، در این سخنرانی بحث های مهمی در مورد درمان بیماران مبتلا به نا منظمی های قلبی که دچار سکته قلبی می شوند مطرح گردید

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت