اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری کنفرانس علمی یک روزه بیماری های عروقی قلبی و مغزی

shaghayegh zafarmand

1396-3-3

 کنفرانس علمی یک روزه بیماری های عروقی قلبی و مغزی در محل همایش های هتل هما در شهر شیراز در تاریخ 4/3/1396  با سخنرانی اساتید  برجسته همچون دکتر افشین برهانی حقیقی،  دکتر عبدالحمید شریعت، دکتر بابایی، دکتر معرف و دکتر ضمیری برگزار می گردد. ضمنا در انتهای این کنفرانس علمی به منظور بحث و تبادل نظر بین شکرکت کندگان  پنل مربوط به درمان های مشترک بیماری های عروق قلب و مغز برگزار می شود. 

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت