اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


عقد تفاهـم نامه همكاري فـيمابين مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشكي شیراز و مرکز تحقیقات نورولوژی و نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی قم

shaghayegh zafarmand

1396-3-13

این تفاهم نامه  با هدف توسعه روزافزون حركت علمي كشور، حركت در مرزهاي دانش، سرعت بخشیدن به جریان تحقیقات و  نوآوری، جذب پژوهشگران و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، دانشمندان، استادان ، دانشجویان، پژوهشگران و به منظور ايجاد و گسترش همكاريهاي آموزشي- پژوهشي فیمابين، اين تفاهم نامه  به توافق و امضاء مي‌رسد.

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت