طرح هایی تحقیقاتی مرکز نورولوژی بالینی  سال  95-94  
 

ردیف

تاریخ

مجری طرح

عنوان طرح

شماره طرح

1

26/10/94

صادق  ایزدی

بررسی میزان تبدیل و عوامل دخیل در تبدیل سندرم کلنیکی ایزوله به بیماری ماستیل اسکلروز قطعی

94-01-94-10759

2

۱۳۹۵/۱۲/۲۴

اناهید صفری

بررسی سطح سرمی استئوپونتین ویتامین دی و ارتباط انها در بیماران با سکته مغزی حاد

95-01-94-14015

3

۱۳۹۵/۱۲/۲۲

اناهید صفری

بررسی ارتباط بین سطح سرمی فاکتورهای التهابی و ویتامین دی در سکته مغزی حاد

95-01-94-13990

4

۱۳۹۵/۱۰/۲۷

مریم پورصادق فرد

بررسی اثر رزوواستاتین بر یافته های الکترودیاگنوستیک و علایم بالینی بیماران با سندروم تونل کارپال

95-01-94-12876

5

۳۹۵/۱۰/۱۹

افشین برهانی حقیقی

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماری های نورولوژیک در دوران بارداری ونفاس

95-01-94-11577

6

۱۳۹۵/۱۰/۰۱

افشین برهانی حقیقی

مقایسه اثر دو روش لنگرگذاری در شریان کاروتید خارجی و استفاده از گاید وایر در استنت گذاری در شریان کاروتید داخلی بر یافته های سکانس دیفیوژن MRI بعد از استنت گذاری

95-01-94-12978

7

۱۳۹۵/۰۹/۲۱

مریم موسوی

بررسی اثر کارکیومین بر اختلال عملکرد تست احترازی پاسیو و فسفوریلاسیون Akt/GSK-3β و ERK هیپوکامپی به واسطه اسکوپولامین در موش سوری

95-01-94-13149

8

۱۳۹۵/۰۹/۱۵

افشین برهانی حقیقی

بررسی فراوانی ، عوامل خطر و عوامل پیش بینی کننده ی پیامد خونریزی های داخل جمجمه ای ناشی از ترومبوز سینوس وریدی مغزی در بیماران بستری در بیمارستان نمازی شیراز در سال های 1394-1391

95-01-94-13024

9

۱۳۹۵/۰۷/۲۸

افشین برهانی حقیقی

مقایسه سطح سرومی بروتین z دربیماران cerebro venous thrombosis مراجعه کرده به بیمارستان نمازی درمقایسه با افراد نرمال در شهر شیراز در سال 13969

95-01-94-12716

10

۱۳۹۵/۰۷/۲۵

فرزانه فروغی نیا

بررسی ارتباط سطح سرمی پایه مارکر التهابی hs-CRP با بروز حوادث قلبی عروقی عمده 30 روزه بعد از انجام استنت گذاری و آنژیوگرافی عروق کاروتید

95-01-94-12616

11

۱۳۹۵/۰۷/۲۵

فرزانه فروغی نیا

بررسی ارتباط سطح سرمی پایه ویتامین D با بروز حوادث قلبی عروقی عمده 30 روزه بعد از انجام استنت گذاری و آنژیوگرافی عروق کاروتید

95-01-94-12614

12

۱۳۹۵/۰۶/۱۳

مریم پورصادق فرد

آیا درمان ترکیبی (دو دارویی) با دوز کم دارو به عنوان پروفیلاکسی میگرن موثر است؟

95-01-94-12375

13

۱۳۹۵/۰۳/۰۳

مریم پورصادق فرد

بررسی نقش سطح سرمی دی دیمردر تشخیص ترومبوز وریدی عروق مفزی در مقایسه با MRI وCTV/ MRV

95-01-94-11609

14

۱۳۹۴/۱۲/۱۶

افشین برهانی حقیقی

بررسی عوامل خطر موثر بر عوارض 30 روزه آنزیوپلاستی و استنت گذاری کاروتید در بیمارستانهای کوثر و نمازی در طول 1393 تا 1396

93-01-94-8314

15

۱۳۹۴/۱۱/۲۵

صادق  ایزدی

بررسی ارتباط یافته های نوار عصب و تست های بالینی در بیماران دچار کارپال تونل سندرم

94-01-94-10972

16

۱۳۹۴/۱۱/۲۱

صادق  ایزدی

بررسی یافته های OCT و VEP در بیماران دچار NMOSD

94-01-94-10760

17

۱۳۹۴/۱۱/۱۹

افشین برهانی حقیقی

ارزیابی اثرات استرهای فوماریک خوراکی برفعال شدن فاکتور اریتروئید هسته ای در نمونه های گرفته شده ازبرش های مغزی موش های صحرایی که سکته مغزی در آنها با روش انسداد تجربی شریان مغزی میانی القا شده بوده است.

94-01-94-10525

18

۱۳۹۴/۱۱/۱۹

افشین برهانی حقیقی

طرح ساختن بی وزن کننده لباس سربی

94-01-94-10875

19

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

صادق  ایزدی

بررسی علل سکته مغزی ایسکمیک در افراد جوان دچار سکته مغزی

94-01-94-10639

20

۱۳۹۴/۱۰/۲۸

صادق  ایزدی

بررسی میزان پوکی ونرمی استخوان در بیماران دچار مالتیپل اسکروز

94-01-94-10761

21

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

فرزانه فروغی نیا

بررسی اثر امگا3 بر روی سطح سرمی مارکر التهابی hs-CRP بعد از استنت گذاری کاروتید

94-01-94-10822

22

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

صادق  ایزدی

بررسی میزان عود سالانه بیماری مالتیپل اسکلروزیس

94-01-94-10638

23

۱۳۹۴/۰۶/۱۰

مریم پورصادق فرد

شیوع نفروپاتی ناشی از ماده حاجب بعد از سی تی آنژیوگرافی مغزی و گردنی در بیماران سکته مغزی

94-01-01-10014

24

۱۳۹۶/۰۲/۱۰

معصومه ناظری

تعیین تاثیر داروی ممانتین بر بهبودی بیماران مبتلا به سردرد های تنشی

1396-01-94-14230

25

۱۳۹۴/۱۲/۱۶

افشین برهانی حقیقی

بررسی اثر ریموت ایسکمیک پریکاندیشنینگ بر میزان پیامدهای سکته مغزی در بیماران تحت عمل استنت گذاری کاروتید

93-01-94-8345

 

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت